Nieuwe ereleden KC Scheldezoom!

Van links naar rechts:
Ria, Kees en Marjan

KCScheldezoom heeft drie nieuwe ereleden

Op de ALV 2023 werden Marjan Verkaik, Ria de Visser en Kees de Maertelaere benoemd als erelid van de vereniging. Wat ze voor de vereniging decennia lang hebben betekend staat hieronder kort samengevat. 

Kees de Maertelaere
Is 36 jaar instructeur gehoorzaamheid, was bestuurslid commissaris gehoorzaamheid, organiseerde wedstrijden waaronder het Nederlands Kampioenschap, is lid van de onderhoudswerkgroep, geeft puppycursussen ook buiten de seizoenen en verzorgt daarnaast de theorieles voor cursisten gehoorzaamheid basis. 

Marjan Verkaik
Werd in 1981 lid van de evenementencommissie, is 35 jaar instructeur gehoorzaamheid, was 25 jaar co√∂rdinator van de aaihondenclub en daarnaast hielp ze mee bij de bouw van het clubhuis en verrichtte daar waar nodig vele hand- en spandiensten op allerlei gebieden. 

Ria de Visser
Begon bij de oprichting van de vereniging als kantinemedewerker, verzorgt maaltijden tijdens wedstrijden en examens en hapjes bij evenementen, is coördinator en tevens lid van de poetsploeg, is bestuurslid en hierdoor verantwoordelijk voor de kantine, sinds vier jaar is ze instructeur gehoorzaamheid, ze is coördinator van de evenementencommissie en ze organiseert de feestelijke medewerkers evenementen

Deze kanjers werden door het bestuur voorgedragen om tot erelid benoemd te worden. De leden stemden in, op de algemene ledenvergadering die werd gehouden op 11 april 2023.