Obedience

Obedience

De OB is verdeeld in vier niveaus, te weten OB-beginners, OB I, OB II en OB III. Elk niveau wordt afgesloten met het clubexamen en vervolgens eventueel met het landelijke examen. Om door te kunnen gaan met een volgend niveau moet u het diploma van het voorgaande hebben behaald. Voor de beginners geldt het diploma Gehoorzaamheid gevorderden als instapvoorwaarde.

 

De clubexamens maken deel uit van het lessenpakketten van de OB-cursussen en worden afgenomen door keurmeesters van de club.

 

De landelijke examens worden afgenomen door keurmeesters van FCI. De Kynologenclub probeert ieder jaar voor de OB cursisten die voor het clubexamen geslaagd zijn een FCI-examen te organiseren.

 

Wanneer u voor het FCI-examen geslaagd bent mag u met uw hond op het betreffende niveau aan de selectiewedstrijden voor het Nederlandse Kampioenschap OB gaan deelnemen. Hiervoor is binnen de club een wedstrijdteam actief.

 

De OB-cursussen starten 2 keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar en bestaan uit ±13 wekelijkse lessen van ± 1 uur. De lessen OBB vinden plaats op maandagavond, woensdagochtend of zondag; de lessen OB1 op maandagavond of zondag; de lessen OB2 en OB3 op zondag.

 

De lestijden worden bepaald door de groepsindeling.

De Clubkampioenschappen in het voorjaar en de Najaarswedstrijd maken onderdeel uit van de lespakketten en alle cursisten kunnen daar aan deelnemen.

 

De laatste les van een cursus is gereserveerd voor het deelnemen aan het examen, waarbij je het clubdiploma kunt behalen.
Dit diploma heb je nodig als je op het zelfde niveau deel wil nemen aan de landelijke examens van FCI en als je verder wilt gaan met de cursus op het volgende niveau.

 

FCI is o.a. verantwoordelijk voor de reglementering van de OB.