KC Scheldezoom | Agenda ALV 2018
16872
page-template-default,page,page-id-16872,ajax_fade,page_not_loaded,,columns-4,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Agenda ALV 2018

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

op dinsdag 30 oktober 2018

Hierbij nodig ik u allen uit voor de Algemene Ledenvergadering, welke wordt gehouden op dinsdag 30 oktober 2018, om 19.30 uur in het clubhuis.

 

A G E N D A :

 1. Opening

 

 1. Vaststellen van de agenda

 

 1. Notulen van de ledenvergadering van 3 april 2018

De aanwezigen en mensen die zich hebben afgemeld hebben de notulen reeds ontvangen. Mocht u interesse hebben dan kunt u deze per e-mail opvragen bij het secretariaat tot 1 week voor de vergadering via secretariaat@kc-scheldezoom.nl. Tijdens de ALV zullen er extra geprinte exemplaren beschikbaar zijn.

 

 1. Ingekomen en verzonden post

De post ligt een half uur voor de vergadering ter inzage.

 

 1. Verslag kascontrolecommissie over 2017 (vervolg ALV 3 april 2018)

 

 1. Benoeming kascontrolecommissie 2018

 

 1. Mededelingen van het bestuur

 

 1. Mededelingen uit de commissies

 

 1. Bestuursverkiezing

Geinteresseerde kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat tot 1 week voor de Algemene Ledenvergadering

 

 1. Verkiezing voorzitter

Geïnteresseerde kandidaten voor het voorzitterschap van de vereniging  kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij het secretariaat tot 1 week voor de Algemene Ledenvergadering.

 

 1. Rondvraag

 

 1.        Sluiting

 

Nadien gezellig samen zijn onder genot van hapje en drankje.

 

Het bestuur hoopt u massaal te mogen verwelkomen!