Clubwedstrijd gehoorzaamheid op zondag 27 november 2022

Clubwedstrijd gehoorzaamheid op zondag 27 november 2022

Alle leden die een gehoorzaamheidscursus of obedience cursus volgen kunnen zich inschrijven voor de clubwedstrijd gehoorzaamheid die wordt gehouden op 27 november 2022.
Aanmelden voor deze clubwedstrijd kan t/m 19 november a.s. door € 5,= over te maken op IBAN: NL 09 INGB 0004 0899 60 t.n.v. KC Scheldezoom. Zet bij mededelingen je naam, de naam van je hond en het niveau waarop je wilt deelnemen.
Vermeld daarnaast de naam van de instructeur waarvan je les krijgt.