Bericht van het bestuur

Bericht van het bestuur

Terugblikkend op 2021 kunnen we stellen dat vooral tijdens de voorjaarscursus de coronamaatregelen ons parten hebben gespeeld. Het clubhuis moest gedurende lange tijd gesloten blijven en er mocht tijdelijk maar met vier cursisten worden getraind.

Het najaar seizoen hebben we de gehoorzaamheidcursussen volledig op normale wijze kunnen draaien en zelfs nadat dit twee cursussen niet mogelijk was kunnen afsluiten met examens.

Helaas moesten eind november sportaccommodaties na 17.00 uur sluiten en moest daardoor de behendigheid en flyball training worden stop gezet.

Met ingang van zondag 19 december mocht tot 17.00 uur nog maar met twee cursisten tegelijk worden getraind. Deze maatregel duurt voor alsnog tot 14 januari en daarom hebben we de nog lopende puppy en basis groep tot die datum moeten stil leggen. 

Wel hebben we op die zondag in aangepaste vorm de laatste examens kunnen afnemen.

Hopelijk leiden de genomen maatregelen tot een dermate afname van het aantal corona besmettingen dat trainen na 14 januari weer mogelijk wordt.